md-mahdi-1335848-unsplash.jpg

TIDIGARE UPPDRAG OCH CASE

Techposition jobbar med flera olika tjänster för flera olika uppdragsgivare. Inget uppdrag är det andra likt, men något som definierar alla våra projekt är att de ska drivas mot affärsmål.

 

Nedan kan du se ett urval av våra senaste projekt.

Skärmavbild 2019-05-03 kl. 10.55.17_redi

LANSERING AV OWNERSHIFT OCH DERAS FÖRSTA RAPPORT

Ownershift är en nystartad politiskt obunden tankesmedja som vill sätta frågan om ägande som maktfaktor på agendan. Detta lyfts primärt genom årliga rapporter som kartlägger ägande.


Techposition fick i uppgift att på strategiskt och operativt plan lansera rapporten, uppmärksamma organisationen bakom den och ge frågan om ägande maximal uppmärksamhet.​​​

STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSARBETE FÖR SIGMA IT CONSULTING

Rapporten som lanseras måste hålla en mycket hög kvalitativ standard utan att kompromissa på begriplighet. Den måste även vara självbärande och politiskt neutral för att kunna citeras som trovärdig källa.

Rapporten ska helst nå så många som möjligt, helst genom alla typer av medier - allt på samma dag.

Lanseringen av rapporten måste ske stegvis i både redaktionella och sociala medier utan att röja för mycket information inför lansering.​

Skärmavbild 2020-09-22 kl. 15.00.48.png