LANSERING AV TOMORROW REPORT BY SIGMA

Som ett led i en 3-årig kommunikationsstrategi togs en rapport om svenskarnas förväntningar på IT-området fram. Techposition stod för idé, koncept, produktion och lansering av rapporten (frågorna ställdes av Sifo Kantar och slutprodukten designades av Maverick by Sigma). 

Sigma drivs av visionen Expect a better tomorrow. Frågorna som vi tog fasta på var "för vem ska en bättre morgondag skapas", "vad innebär en bättre morgondag genom teknik" "hur mycket kan svensken om ny teknik" hur förväntas ny teknik kunna bidra till en bättre morgondag och när" etc. 

I analysfasen kom vi till insikt om att 1 miljon svenskar kan tänka sig jobba inom IT/tech. Det innebär i teorin att vi inte borde ha någon kompetensbrist. Tillsammans med bland andra IT & Telekomföretagen och Microsoft drev vi frågan medialt och fick stort genomslag.

Totalt nåddes  4,1 miljoner människor av budskapet. 

  

Sk%C3%A4rmavbild%202020-09-22%20kl.%2015.00_edited.jpg

TOMORROW REPORT

Rapporten togs fram både digitalt och fysiskt. Den finns att ladda ned här: 
https://www.sigmait.se/tomorrow_report

Skärmavbild 2020-09-22 kl. 15.11.32.png

TV4 NYHETSMORGON

Direktsänt inslag med Lars Kry från Sigma IT på TV4 Nyhetsmorgon. Lars berättar om den akuta kompetensbristen inom IT-området och hur det skulle gå att rätta till den genom att erbjuda den miljon svenskar som har intresset en vidareutbildning.

Skärmavbild 2020-09-22 kl. 15.14.50.png

DAGENS NYHETER

Förstasida på DN.se med artikel om att medan IT-branschen inte lyckas attrahera kvinnor så vill fler ändå dit. Rapporten gås igenom och analyseras av DN.

Skärmavbild 2020-09-22 kl. 15.14.16.png

NY TEKNIK

Sigmas VD Lars Kry intervjuas om kompetensbristen i IT-branschen och diskuterar rapportens nyckelinsikter med tidningen.

Skärmavbild 2020-09-22 kl. 15.13.57.png

VECKANS AFFÄRER

Veckans Affärer analyserar kompetensbristen inom IT-branschen och reder ut anledningar till varför de som vill jobba i branschen inte lyckas komma in. Intervju med Lars Kry, VD Sigma.