Surface Sound

VÅRA TJÄNSTER

Techposition existerar för att lösa de kommunikativa utmaningar, stora som små, som våra uppdragsgivare ställs inför. Oavsett om ni behöver förändringsarbete, effektivisering eller publicitet – våra kommunikationslösningar är alltid skräddarsydda.

Och kom ihåg, första konsultationen med Techposition är alltid kostnadsfri. Låt oss bjuda dig på en kaffe över ett förutsättningslöst möte.

STRATEGISK KOMMUNIKATION

Techposition utför allt från analys till strategi till skarp implementering. Vi identifierar vad ert varumärke ska andas, associeras med och paketeras som - allt för att befästa den positionering som driver affären.

LÖPANDE RÅDGIVNING

Skräddarsydd rådgivning kring kommunikation anpassad för er verksamhet dess ev. varumärken. Använd oss som bollplank och stresstesta era idéer eller ha med oss som stöd i pågående projekt.

STARTUP-PAKET

Vi blir din go-to-market lösning. Vi gör en analys av omvärld och konkurrenter och ert erbjudande och föreslår därefter konkret handlingsplan för hur din startup ska maximera sin lansering och på sikt sin marknadsposition.

OMVÄRLDSBEVAKNING

Techposition bevakar medieklimatet och håller er underrättade om allt som rör ert varumärke. Vi hjälper er även identifiera mediala nyckelområden, konkurrenters exponering och andra relevanta trender så att ni alltid kan vara ett steg före.

RISK- OCH KRISHANTERING

Techposition rådger hur företag kan förebygga och navigera mediala risker proaktivt samt hanterar pågående kriser när de väl inträffat. Vi erbjuder även krissimulering som stresstestar er verksamhets beredskap för att senare skapa och implementera anpassade krishanteringsrutiner.

KOMMUNIKATIV DUE DILIGENCE

Under känsliga processer så som uppköp, sammanslagningar eller försäljning erbjuder Techposition ett omfattande kommunikativt due dilligence-paket som kartlägger och analyserar både intern- och externkommunikation samt varumärkets mediala bild.

MEDIE- OCH PRESSRELATIONER

Techposition erbjuder möjligheten att hantera press- och journalistkontakter, antingen genom rådgivning eller som temporär pressavdelning till din verksamhet.

MEDIE- OCH TALARTRÄNING

Techposition analyserar era behov och förutsättningar och rekommenderar talespersoner ur er organisation. Vi bygger sedan ändamålsenliga budskap och strategier för olika scenarion. Avslutningsvis förbereder vi talespersonerna inför mediala framträdanden genom simuleringar och en heldagsutbildning.

KANALOBEROENDE KONCEPTUTVECKLING

Techposition konsulter har bred erfarenhet från att skapa starka, kanaloberoende kreativa koncept som kan implementeras genom marknad, kommunikation, event eller sociala medier.

INTERNKOMMUNIKATION

Techposition hjälper er organisation bygga intern stolthet, effektivisera kommunikationsleden eller navigera utmaningar som stora förändringar. Vi hjälper även er framställda en tydlig intern identitet, värdegrund och arbetskultur bland så väl chefer som medarbetare.

”Predicting rain does not count. Building arks does.”

- Warren Buffet